توسعه و برنامه‌نویسی سایت بصورت پویا در محل شرکت و توسط بهترین و مجربترین تیم فنی بصورت پیوسته در حال انجام، تست و دیباگ است. توربین متعهد است که تمامی مشکلات، باگ‌ها و موارد فنی را در اسرع وقت مرتفع کند. بنابر این شما نگرانی از بابت مشکلات فنی و پشتیبانی سایت خود نخواهید داشت.