سایت شما از زمان شروع قرارداد، به مدت ۱ سال و به نام خودتان ثبت می‌شود. پس از سپری شدن این زمان، باید هزینه اندکی برای تمدید آن پرداخت شود که برای دامنه های .ir این مبلغ رایگان است و شرکت هزینه آن ‌را تقبل می‌کند و برای دامنه‌های دیگر مانند .com هزینه سالیانه در حدود ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان (۱۰ دلار) دارد.