عملیات آماده سازی سایت شما بلافاصله بعد از تایید نهایی و پرداخت مبلغ، آغاز خواهد شد. مدت زمان تحویل سایت اختصاصی با نام دلخواه شما, معمولا بین 1 الی 3 روز خواهد بود, البته بستگی دارد شما چقدر سریع ثبت‌نام و مدارک را ارسال می‌کنید.