مالک اصلی خدمات گردشگری موجود در توربین، تامین کننده‌های آن مانند آژانس‌ها، ایرلاین‌ها و هتل‌ها هستند و سامانه گردشگری توربین، طی قراردادی که با تامین‌کننده‌ها دارد، فقط به عنوان رابط و مانند پلی بین مسافر نهایی و تامین‌کننده عمل می‌کند. لذا ارائه خدمات به مسافری که از سایت شما خرید میکند, بر عهده تامین‌کننده آن محصول میباشد. در اکثر مواقع, نیاز به هیچ ارتباطی بین شما, مسافر و تامین کننده وجود ندارد. بطور مثال بعد از خرید بلیت هواپیما توسط مسافر, بلافاصله بلیت, برای مسافر ارسال می شود و ایشان می توانند از همان بلیت برای سوار شدن در هواپیما استفاده کنند. و یا اگر هتلی رزرو کنند, بلافاصله واچر هتل برای مسافر ارسال می شود و با در دست داشتن همان واچر, می توانند به هتل مراجعه نمایند.