بعد از شروع همکاری با توربین به عنوان همکار فروش، وب‌سایتی با نام دامنه دلخواه خودتان به شما تحویل داده می‌شود که کلیه خدمات موجود در توربین در آن نمایش داده می‌شود. حال شما می‌تواند بصورت دلخواه، روکشی یا مبلغ سود برای هر محصول را بصورت جداگانه تعیین کنید. به این ترتیب بعد از هر فروش، معادل مبلغی که خودتان تعیین کرده‌اید، به حساب شما واریز می‌شود.