نمونه کارهای قبلی که به عنوان همکار فروش با توربین همکاری دارند از لیست زیر قابل مشاهده است:


  • SSL
  • بانک سامان
  • دامنه نرخ بلیط شرکت های هواپیمایی
  • سازمان هواپیمایی کشوری
  • حقوق مسافر